industrieWilt u gaan werken in de offshore dan zal u de cursus NOGEPA 0.5A Basic Offshore Safety moeten gaan volgen. Dit is namelijk een verplichte cursus omdat u met veel verschillende veiligheidsrisico’s te maken zult krijgen. Het is zowel voor u als anderen belangrijk te weten hoe u zichzelf in veiligheid kan brengen wanneer er ongelukken of andere problemen ontstaan midden op zee.

Centraal tijdens de cursus staat het begrijpen, herkennen en kennen van de gevaren en omstandigheden op een offshore installatie. U wordt tevens getraind om de juiste vaardigheden te ontwikkelen met betrekking tot de basis veiligheidstechnieken en eerste hulpverlening. Maritiem-1024x344

De cursus zal bestaan uit 4 modules, namelijk de Safety introduction, Helicopter safety/HUET/EBS, Sea survival & First aid en Fire fighting & Self rescue.

Tijdens de eerste module zal de kennis voornamelijk met betrekking over het wonen en werken op de offshore en de gevaren bijgebracht worden. Bij de Helicopter Safety wordt er eerst de theorie besproken om vervolgens tijdens de praktijkoefeningen verschillende situaties echt mee te maken. Bij Sea Survival en First Aid wordt ook theorie en praktijk getoetst en gaat het om het overleven op een reddingsboot of vlot. Bij de laatste module wordt ingegaan op de verschillende soorten brand die kunnen voorkomen op een offshore. Maar daarnaast ook wat u moet doen wanneer een van deze voorkomt, bijvoorbeeld wat de geschikte blusmiddelen zijn.

NOGEPA-05