Een LMS is onmisbaar bij e-learning

Een LMS, een leermanagementsysteem, is een onmisbaar stuk gereedschap voor de managers van kennisprogramma’s in organisaties. Kennisbevordering betekent dat je alle medewerkers voorziet van voldoende kennis om hun werk zo goed mogelijk te doen. Dat kan betekenen dat ze een instructie moeten krijgen over de werking van een nieuwe machine. Maar ook het eenduidig afhandelen van gesprekken met klanten kan uitstekend worden getraind in een e-learning module. Met een LMS kun je de vorderingen van de medewerkers volgen. Dat kan doordat alle e-learning modules gekoppeld worden met het LMS. Alle informatie over de cursisten is dan centraal beschikbaar.

Sturen met de informatie uit een LMS

Als een organisatie met veel medewerkers van hen verlangt dat ze met zekere regelmaat een e-learning module volgen, zal niet iedereen daar enthousiast over zijn. Voor het slagen van het kennisbevorderingstraject is het echter belangrijk dat iedereen de modules met succes afrondt. Een LMS biedt de mogelijkheden om dat te monitoren. Van elke medewerker kan in elke module wordt bekeken wat zijn prestaties zijn. Je kunt zien hoe vaak hij heeft ingelogd en welke onderdelen hij met succes heeft afgerond. Dat kan een aanleiding zijn om met sommige medewerkers in gesprek te gaan.

De kwaliteit van het lesmateriaal

Het ontwikkelen van eigen e-learning modules voor een organisatie is niet zo eenvoudig. Of de modules succesvol zijn is ook met behulp van een LMS te achterhalen. Als medewerkers, die normaal gesproken geen moeite hebben met het lesmateriaal, ineens erg veel tijd nodig hebben voor één bepaalde module, is dat een signaal. Die module is misschien te moeilijk, er wordt teveel materiaal in een keer behandeld, of de controleopdrachten kloppen niet. Door een LMS voor dergelijke analyses te gebruiken heb je de mogelijkheid om de kwaliteit van het lesmateriaal te verbeteren.