Bedrijfshulpverlening: een essentieel aandachtspunt

Na jaren incidentvrije bedrijfsvoering kan het toch zomaar gebeuren. Er breekt brand uit. Een groot deel van de aanwezige medewerkers loopt ernstige brandwonden op en mensen raken in paniek. Diverse medewerkers proberen het voortouw te nemen en de menigte naar buiten te brengen, maar er is onduidelijkheid over welke nooduitgang te nemen en op welke plek buiten te verzamelen. Een dergelijk scenario kan op een willekeurig moment ontstaan en iedere organisatie, hoe groot dan ook, dient voorbereid te zijn op een noodplan. Om een noodsituatie zo goed mogelijk te kunnen ondervangen, is het verstandig en zelfs verplicht om één of meerdere personen een opleiding BHV te laten doen. Het aantal BHV-ers wordt bepaald aan de hand van een risico-inventarisatie. Op de website https://westpoort.nl/vca/ vind je meer informatie omtrent het volgen van een opleiding BHV.

Inhoud van de opleiding BHV

De opleiding BHV is al binnen een dag af te ronden. Opleidingscentrum VCApoort biedt dag- en avondcursussen aan die zowel op het opleidingscentrum zelf (vestigingen in Amsterdam, Den Bosch en Sneek) als op de eigen werklocatie gevolgd kunnen worden. De dagopleiding is doorgaans van 7.00 tot 15.00 uur. Indien er een verzoek is om de opleiding in besloten kring te doen, enkel deelnemers van dezelfde organisatie bijvoorbeeld, dan kan het opleidingsaanbod op maat worden samengesteld. Tijdens de opleiding wordt er aandacht besteed aan theorie en praktijk. Zo is het belangrijk dat cursisten leren hoe zij om dienen te gaan met stressvolle en gevaarlijke situaties. Ondanks dat het makkelijker gezegd dan gedaan is, is het van belang dat de BHV-er rustig blijft en op deze manier adequaat actie kan ondernemen. Andere mensen zullen zich spiegelen aan het gedrag van de BHV-er en de aanwijzingen van deze persoon volgen. Als dit aspect onduidelijk is, zal er alleen maar grotere paniek ontstaan en is de kans op schade (fysiek en psychisch) groter. Daarnaast leren de cursisten een kleine brand te blussen, mensen te reanimeren en een groep te leiden naar een veilige plek buiten het gebouw.  

Het certificaat

Om de cursus succesvol af te ronden ondergaan de deelnemers een theoretisch en praktijkexamen. Door middel van veertig meerkeuzevragen wordt de theoretische kennis getoetst aan het einde van de dag. Het praktijkgedeelte wordt gedurende de dag getoetst aan de hand van een aantal oefeningen. Bij een positief eindresultaat op beide onderdelen ontvangen de deelnemers het erkende BHV certificaat. Hiermee krijgen zij binnen hun werkorganisatie een extra taak en belangrijke verantwoordelijkheid. De werkgever kan periodiek het brandalarm als test laten afgaan om ervoor te zorgen dat het noodplan naar behoren wordt uitgevoerd. Ook is het wenselijk dat BHV-ers een vergoeding of andere kleine erkenning ontvangen om hun meerwaarde niet te onderschatten. Het certificaat is een jaar geldig en kan daarna middels een herhalingscursus opnieuw ieder jaar verlengd worden. Voor niet Nederlands sprekenden is het mogelijk om de opleiding in het Engels te doen.